rusky

10RC KEMP 2017
HOKEJOVÁ ŠKOLA PRO MLADÉ HOKEJISTY ROČNÍKU 2009-1999.
VYNIKAJÍCÍ HOKEJISTÉ A TRENÉŘI PŘEDAJÍ SVÉ DOVEDNOSTI A ZKUŠENOSTI Z EXTRALIGY, REPREZENTACE A NHL.

  Martin            Tomáš            Jiří             Jozef
Martin "Mašky" Maškarinec        Tomáš "Kucharda" Kucharčík                 Jiří "Zelí" Zelenka                         Jozef "Jožo" Lukáč             Daniel "Dan" Vítů

TRÉNINKY BRANKÁŘŮ POVEDE TRENÉR SPECIALISTA

Luďek  
Luďek "Keďa" Záhorský

TRÉNINKY OFF ICE POVEDE KONDIČNÍ TRENÉR ROMANA ČERVENKY

Michal
Michal "Háša" Hamršmíd

UKÁZKY, OPRAVY, PŘIPOMÍNKY A POBÍDKY OD NAŠICH ŠPIČKOVÝCH HOKEJISTŮ PŮSOBÍ NA MLADÉ HRÁČE I MOTIVAČNĚ.

 SPORTOVNÍ KVALITU HOKEJOVÉ ŠKOLY ZARUČUJE OMEZENÝ POČET MLADÝCH HOKEJISTŮ

30 HRÁČŮ + 6 BRANKÁŘŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE
(budeme průběžně aktualizovat)
TERMÍN: 3.-7.červenec 2017
Kemp trvá 5 dní, od pondělí do pátku.
Na zimn&iiacute;m stadionu Hasa v Praze 10 Vršovicích.
Hokejová škola pro mladé hokejisty ročníku 2010-2000. 

PLÁN DNE:

08.30 - SRAZ
09.00 - 09.15 WARM UP (rozcvička)
09.45 - 10.45 TRÉNINK ICE
11.00 - 12.00 TRÉNINK OFF ICE (stickhandling,střelba)
12.15 - 12.30 OBĚD
12.30 - 13.30 RELAX,VIDEO Z TRÉNINKŮ
13.30 - 14.30 TRÉNINK OFF ICE (kondiční trénink, Michal"Háša"Hamršmíd)
15.00 - 16.00 TRÉNINK ICE
16.15 - 16.45 STREČINK
16.45 - 17.00 ZAKONČENÍ DNE

CENA 8.500,- KČ / TÝDEN - ZAHRNUJE MIMO TRÉNINKOVÉ AKTIVITY, OBĚD, CELODENNÍ PITNÝ REŽIM, ENERGETICKÉ DOPLŇKY, DRES, TRIKO A ČEPICI

BRANKÁŘI 2.500,-KČ / TÝDEN - ZAHRNUJE MIMO TRÉNINKOVÉ AKTIVITY, OBĚD, CELODENNÍ PITNÝ REŽIM, ENERGETICKÉ DOPLŇKY, DRES, TRIKO A ČEPICI

UBYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ: doporučujeme Hotel Monte Carlo, Košická 230/12, Praha 10-Vršovice
tel. +420 773 312 301, e-mail: info@residence-montecarlo.cz , www.residence-montecarlo.cz
                                                                                       
Hokejová škola 10RC KEMP
je zaměřena na potřeby hráče s důrazem na jeho individualitu a osobní rozvoj. Hráči jsou rozděleni na základě svých herních schopností, talentu a věku do skupin maximálně o 6 hráčích. Zaručíme tak efektivní výuku a pozornost může být věnována i individuálním potřebám hráčů ve skupině.

Hokejová škola 10RC KEMP
praktikuje nejefektivnější formu tréninku, při které se trenér zaměřuje na individuální dovednosti hráče, soustředí se na jeho slabší stránky i přednosti, čímž přispívá k celkovému rozvoji a zkvalitňování výkonnostního růstu. Skupinový trénink přináší hned několik výhod, příspívá k rozvoji soutěživosti a herní spolupráce, pomáhá k vytvoření týmového myšlení.

SETKÁNÍ, UKÁZKY, OPRAVY, PŘIPOMÍNKY A POBÍDKY OD ŠPIČKOVÝCH HOKEJISTŮ V ROLI TRENÉRŮ PŮSOBÍ NA MLADÉ HRÁČE I MOTIVAČNĚ.

Hokejová škola probíhá na ZS Hasa v Praze 10 od října 2016 do června 2017 každou neděli v čase 15.00-16.00h
(více info na www.HokejoveTreninky.cz), zakončena je týdením 10RC KEMPEM v červenci 2017.

10RC KEMP 2017 - PRO HRÁČE 15 VOLNÝCH MÍST, PRO BRANKÁŘE 5 VOLNÝCH MÍST

Týdenní kempy na ledě

Kemp Místo Datum konání Kapacita Volných Cena Poznámka
2017 Praha 10 - Zimní stadio HASA 3. - 7.07.2017 30 30 8 500,- Ročník 2010-2000

PŘIHLÁŠKA NA HOKEJOVOU ŠKOLU JE PLATNÁ PO OBDRŽENÍ PLATBY
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 43-8661520237/0100
IBAN   CZ8601000000438661520237
Komerční banka a.s., Na příkopě 33/969, 114 07 Praha
JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE RODNÉ ČÍSLO ÚČASTNÍKA 

Video

 

TRENÉŘI 10RC KEMPU 2017

Martin "Mašky" Maškarinec,  Michal "Háša" Hamršmíd,  Tomáš "Kucharda" Kucharčík,  Daniel "Dan" Vítů,  Jiří "Zelí" Zelenka,

Jozef "Jožo" Lukáč,  Luďek "Keďa" Záhorský

Podřizuji se dobrovolně disciplíně na plánovaných akcích, při Odpočinku, jídle a v denním pořádku. Zavazuji se, že budu pečlivě Zacházet se sportovním nářadím, které bude k dispozici, a že je nebudu Svévolně poškozovat. Podřídím se disciplíně trenérů. Souhlasím s tím, Abych byl z akce 10rc vyloučen, bez finančního nároku v případě, že se Přes opakovaná napomenutí dopustím porušení disciplíny. Účastním Se na vlastní nebezpečí. V případě eventuálního úrazu neexistuje Žádný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči organizátorům. Souhlasím s tím, aby organizátoři 10rc zpracovávali a evidovali osobní Údaje účastníka, poskytnuté v souvislosti s jeho účastí na akci.